Hamster Abino

là loài hamster có màu lông trắng,vàng toàn thân và mắt màu đỏ.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *