Hamster ăn như thế nào?

Thường khi cho Hamster ăn bạn nên cho ăn một ít thôi, vì bản tính Hamster vốn rất ham ăn, vì thế chúng sẽ để dành trong miệng ăn từ từ. Nhưng nếu thức ăn được để dành quá lâu trong miệng thì sẽ sinh ra các bệnh viêm nhé các bạn.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *