Hamster Bông Lan

Bông Lan là  loại chuột có tính tình tốt, thích ăn, thích ngủ,lớn sẽ mập ra rất dễ thương. Thích hợp cho bạn mới nuôi Hamster lần đầu

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *