Hamster Sóc

Xác định đặc điểm của như sau: chiều dài khoảng 4 inches, rất bụ bẫm, cơ thể tròn, má hơi phình ra 2 bên. Rất thân thiện và dễ hoà đồng với các pé khác của cùng 1 giống đồng giới hoặc giữa các nhóm bạn tình

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *