Hamster Trà Sữa

Đặc điểm: cực kỳ hiền, có màu trà sữa, có mắt màu đỏ.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *