Phân biệt giới tính của Hamster

Cách phân biệt hamster qua hình ảnh giúp bạn dễ dàng nhận biết bé hamster nhà mình thuộc giới tính nào ^^
Chúng ta nhìn và 2 lỗ: sinh dục và hậu môn để nhận biết nha! Nếu 2 lỗ gần nhau là cái, xa nhau là đực.
SexingDwarfHamsterGraphic 793147 Cách phân biệt giới tính Hamster

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *