cách làm quen với hamster

Hướng dẫn làm quen và thuần phục được chú chuột hamster của bạn

5-dieu-co-ban-cham-soc-hamster-cho-nguoi-moi-nuoi-2

Làm điều này mỗi khi bạn muốn đưa chúng ra khỏi lồng , và không bao giờ cố gắng bắt chúng lên bằng tay. Sớm